Zdążyć z montażem fotowoltaiki przed 31 marca 2022 r.

Zamontuj instalację fotowoltaiczną do 31 marca 2021 r. i korzystaj przez 15 lat z „darmowego magazynu energii” w ramach obecnego systemu opustów dla Prosumentów!

Masz czas tylko do 31 marca 2022 r. aby nadal mieć super opłacalną instalację fotowoltaiczną.

Bądź „smart” i wykorzystaj system opustów tzw. net-meteringu jakie daje obecna ustawa Prawo energetyczne.

Co musisz zrobić?
Wykonać montaż paneli fotowoltaicznych przed końcem marca 2022 r.

Prosumenci, którzy zamontują fotowoltaikę i złożą wniosek do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci do 31 marca 2022 r., zachowają prawo do rozliczeń na obecnych zasadach przez 15 lat.

Zgodnie z obecną zasadą net-meteringu, odbiorca energii posiadającej instalację fotowoltaiczną może rozliczać się ze sprzedawcą energii barterowo.

W zamian za prąd oddawany do sieci w okresie wysokiej produkcji energii przez panele fotowoltaiczne, może bezpłatnie odebrać 80% oddanej uprzednio energii w innych okresach (np. wieczorem, bądź gdy instalacja PV nie pracuje z powodu niskiego nasłonecznienia). Dla prosumentów posiadających instalacje o mocy większej niż 10 kW współczynnik ten jest nieznacznie niższy i wynosi 70%.

Zgodnie z obowiązującą ustawą dostawca energii jest zobowiązany przyjąć od Ciebie każdą ilość wyprodukowanej energii.

Zmiany w ustawie Prawo energetyczne, które wejdą w życie od 1 kwietnia 2022 r., zastępują system net-meteringu mniej korzystnym systemem net-billingu. Zgodnie z jego zasadami, całą energię którą oddamy do sieci, będziemy sprzedawać. Zakład energetyczny będzie zobowiązany od nas kupować wyprodukowany prąd, ale tylko po cenach hurtowych, o połowę niższych niż te, po jakich my kupujemy prąd od naszego dostawcy.

Chcesz zdążyć z montażem paneli fotowoltaicznych przed końcem marca 2022 r.?
Skontaktuj się z nami!

!!! – UWAGA NOWY TERMIN – !!!

31 MARCA 2022 r.

Zawirowania wokół nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii są ogromne.
Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy wg projektu zgłoszonego przez posła Marka Suskiego i w ten sposób system opustów działający w obecnym kształcie został przedłużony do 31 marca 2022 r.

Czy to oznacza, że można poczekać?
Odradzamy zwlekanie z podjęciem decyzji.

Aby skorzystać z 15 lat okresu przejściowego musisz wykonać instalację i złożyć wniosek do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci do 31 marca 2002 r.

Więcej na stronie:

System opustów przedłużony do 31 marca 2022 r.