System opustów przedłużony do 31 marca 2022 r.

Chcesz zdążyć z montażem fotowoltaiki! Wprowadź energię do sieci do 31 marca 2022 r. i korzystaj przez 15 lat z systemu opustów na obecnych korzystnych zasadach!

Zawirowania wokół nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii są ogromne. Na tę chwilę system opustów działający w obecnym kształcie został przedłużony do 31 marca 2022 r. Jaki będzie ostateczny kształt zmian ustawy OZE dowiemy się już niebawem, ale wszystko wskazuje, że projekt zgłoszony przez posła Marka Suskiego zostanie przyjęty przez Sejm bez większych zmian.

Wejście w życie tych zmian oznacza koniec modelu rozliczania energii wprowadzonej do sieci na zasadzie systemu opustów, na rzecz systemu rozliczeń net-billing. Wprowadzony zostanie także okres przejściowy 15 lat dla obecnych prosumentów.

Przypomnijmy, że nowelizacja ustawy OZE miał wejść z dniem 1 stycznia 2022 r. Ze względu na fakt, że procedowany od lipca projekt pani poseł Jadwigi Emilewicz został przez nią wycofany w ostatniej chwili z powodu zbyt głębokich modyfikacji, wejście w życie zmian zostało w sposób naturalny odroczone.

Po wycofaniu projektu pani Emilewicz, niespodziewanie został złożony projekt nowelizacji autorstwa posła Marka Suskiego (pod numerem 1704), który wprowadza dużo mniej korzystne rozwiązania dla prosumentów. W treści projektu możemy przeczytać, że planowane wejście w życie to dzień 1 kwietnia 2022 r. Na stronie Sejmu RP można sprawdzać aktualny stan prac nad tym projektem oraz zapoznać się z treścią wprowadzanych zmian: https://www.sejm.gov.pl/

Zgodnie z zapisami nowelizacji wszystkie instalacje fotowoltaiczne przyłączone do sieci energetycznej do 31 marca 2022, które wprowadzą do niej energię, zostaną objęte dotychczasowym systemem opustów (program prosument) na okres 15 lat.

Mniej korzystny system rozliczania energii wprowadzonej przez prosumenta do sieci będzie obowiązywał w odniesieniu do instalacji, w których energia elektryczna została wytworzona i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej po raz pierwszy w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r.

Według posła Marka Suskiego jego projekt ma doprowadzić do tego, co jest obecnie w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie prosumenci również inwestują w magazyny energii i aby nie doszło do przesilenia sieci i wyłączeń.

Osoby ze branży instalatorskiej potwierdzają, że są rejony gdzie duże zagęszczenie instalacji fotowoltaicznych powoduje niestabilność sieci. Jednak jako przyczynę wskazują brak inwestycji operatorów elektroenergetycznych i wieloletnie zaniedbania w rozwoju automatycznej regulacji napięcia sieci.

Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska stwierdził, że rozwiązania w poselskim projekcie ustawy mają doprowadzić w długofalowej perspektywie do zwiększenia ilości prosumentów z obecnych ok. 700 tys., do 2-3 milionów za kilka lat.

Wyjaśniał także, iż nowy system rozliczeń, tzw. net-billing jest sprawiedliwym systemem, korzystnym dla systemu elektroenergetycznego i prosumentów. Prosumenci w nowym modelu rozliczenia oraz w przypadku przejścia na taryfę G12, będą mogli zaoszczędzić rocznie 1600 – 1700 zł w stosunku do odbiorców energii, którzy nie posiadają instalacji fotowoltaicznej.

Jak liczyć okres przejściowy 15 lat?

Do obliczenia okresu przejściowego 15 lat dla obecnych prosumentów, ważny jest moment pierwszego wprowadzenia energii do sieci dystrybucyjnej.

Dzień, w którym nastąpiło pierwsze wprowadzenie energii do sieci jest początkiem liczenia okresu 15 lat, kiedy to będziemy mogli rozliczać energię z zakładem energetycznym na starych, korzystnych zasadach systemu opustów (przypominamy je poniżej).

Masz czas tylko do 31 marca 2022 r. – lepiej się pośpiesz

Zauważcie, że nie przypadkiem kilkukrotnie już przytoczyliśmy, że liczy się data pierwszego wprowadzenia energii do sieci.

Nie liczy się data wykonania instalacji.

Po montażu konieczne jest jeszcze podpisanie umowy z zakładem energetycznym i podłączenie instalacji do sieci.

Zazwyczaj trwa to 3 – 4 tygodnie, ale w przypadku tak gorącego okresu jak teraz ten czas może się wydłużyć.

Aby JESZCZE PRZEZ 15 LAT „magazynować” energię w sieci na korzystnych zasadach bilansowania z programu Prosument musisz się pośpieszyć. Firmy instalatorskie w ostatnim okresie przeżywają istny bum na fotowoltaikę.

DARMOWA WYCENA

Manufaktura Energii jako jedna z nielicznych, dzięki dobrej organizacji i własnym sprawnym ekipom instalatorskim jest w stanie zaoferować krótkie terminy montażu instalacji – jeszcze w 2021 r.

Jeśli chcesz produkować własną energię – jeszcze dzisiaj umów się na spotkanie z naszym doradcą Grzegorzem.

+48 667 802 202

Obecne zasady opustów, które będą obowiązywać do 31 marca 2022 r.

Rozliczenie energii w ramach obecnych zasad net-meteringu odbywa się w systemie tzw. opustu tj. rozliczenia różnicy między energią, którą użytkownik mikroinstalacji wyprodukował, a tą, którą pobrał z sieci elektroenergetycznej (w momencie, gdy nie świeci słońce i panele fotowoltaiczne nie wytwarzają prądu).

Właściciele instalacji do 10 kW korzystają z opustu w stosunku 1 do 0,8 natomiast posiadacze mikroinstalacji od 10 do 50 kW w stosunku 1 do 0,7. Oznacza, to że z każdego 1 kW energii wprowadzonego do systemu elektroenergetycznego możemy w ciągu kolejnych 12 miesięcy odebrać 80% (bądź 70%) energii bez dodatkowych opłat.

Nie ma opłaty dystrybucyjnej. W rachunku pozostają jednak opłaty stałe w kwocie ok 160 zł rocznie (m.in. opłata abonamentowa, jakościowa, przejściowa i handlowa).

Nowe zasady od 1 kwietnia 2022 r.

Nowe zasady rozliczeń energii wyprodukowanej w instalacji fotowoltaicznej i wprowadzonej do sieci będą obowiązywać dla instalacji, które zostały podłączone i wprowadziły energię do sieci od 1 kwietnia 2022 r.

W ustawie pozostaje nadal zapis, że systemem prosumenckim objęte są instalacje do 50 kW.

Każdy wytwórca energii elektrycznej będzie ją sprzedawał po stawkach hurtowego rynku energii, a odbierał po stawkach detalicznych.

Branżowe portale przygotowały wyliczenia na podstawie projektu ustawy. Wynika z nich, że za energię przekazywaną do sieci właściciel instalacji otrzyma ok. 260 zł/MWh, a będzie kupował energię za ok. 660 zł/MWh. W efekcie każdy, kto założy instalację fotowoltaiczną od 1 kwietnia 2022 r., zamiast obecnych ok. 60 – 100 zł miesięcznie, zapłaci ok. 1.100 – 1.400 zł rocznie za prąd.

Ministerstwo klimatu i środowiska przekonuje, że prosument w nowym systemie (net-billingu) zaoszczędzi ok. 1600 – 1700 zł rocznie w przypadku przejścia na taryfę G12 w porównaniu do konsumenta o identycznym poziomie zużycia energii (4,5 MWh rocznie). Stanowi to oszczędność około 56% w porównaniu do gospodarstwa bez instalacji PV.

Szacuje się, że okres zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę wzrośnie o 50 – 80 %, z obecnych ok. 6 – 7 lat do 13 – 16 lat. Postępujący nieustannie wzrost cen energii skutecznie skraca ten czas zwrotu inwestycji w fotowoltaikę niezależnie od obowiązującego systemu rozliczeń.