Projekt nowelizacji prawa energetycznego i ustawy o odnawialnych źródłach energii – 2021/2022

Dziś, blisko 600 tys. Polaków korzysta z tańszej, własnej i czystej energii. Niewątpliwą podstawą tego sukcesu był system opustów, dający praktyczną możliwość wykorzystania wyprodukowanej energii przez cały rok.

W dniu 2 czerwca 2021 r., Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) oddało do konsultacji projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, likwidujący system net-meteringu, który dziś jest podstawą opłacalności domowych instalacji fotowoltaicznych.

Projekt zmian zakłada likwidację systemu opustów dla Prosumentów od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Jeżeli jednak zdążymy zamontować instalację fotowoltaiczną do 31 grudnia 2021 roku, będziemy mogli rozliczać się na obecnych zasadach net-meteringu przez kolejne 15 lat.

!!! – UWAGA NOWY TERMIN – !!!

31 MARCA 2022 r.

Zawirowania wokół nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii są ogromne.
Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy wg projektu zgłoszonego przez posła Marka Suskiego i w ten sposób system opustów działający w obecnym kształcie został przedłużony do 31 marca 2022 r.

Czy to oznacza, że można poczekać?
Odradzamy zwlekanie z podjęciem decyzji.

Aby skorzystać z 15 lat okresu przejściowego musisz wykonać instalację i złożyć wniosek do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci do 31 marca 2002 r.

Więcej na stronie:

System opustów przedłużony do 31 marca 2022 r.

Nowy system obowiązujący od 1 stycznia 2022r. ma opierać się na zasadach kupna oraz sprzedaży.

Projekt ministerstwa zakłada że, wyprodukowane nadwyżki energii będą skupowane po średniej cenie energii obowiązującej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale. Będzie to cena minimalna, za którą operatorzy muszą ją odkupić.

Jak tłumaczy ministerstwo, prawo do sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej będzie miało charakter bezterminowy i umożliwi uwzględnienie rzeczywistej wartości energii elektrycznej wprowadzanej do sieci przez prosumentów.

Likwidacja systemu opustów oznacza, że w okresach zmniejszonej produkcji energii z paneli fotowoltaicznych, czyli zimą, w pochmurne dni i w nocy konieczne będzie odkupienie energii po cenach rynkowych, a nie jak dotychczas odebranie wyprodukowanej nadwyżki.

Poprawa stabilności sieci elektroenergetycznej

Nie jest to problem globalny, ale wiadomym jest, że w pewnych miejscach występuje destabilizacja sieci elektroenergetycznej z powodu dużego nasycenia instalacjami fotowoltaicznymi.

Czy zmiany zasad rozliczania energii wyprodukowanej przez fotowoltaikę mają zmusić gospodarstwa domowe do inwestycji w magazyny energii?

Po zapowiedzianych zmianach ustawy Prawo energetyczne domyślamy się, że poprawa stabilności sieci elektroenergetycznych ma nastąpić poprzez rozwój magazynów energii i zwiększenia autokonsumpcji. Ograniczenie ilości energii „wpompowywanej” mówiąc kolokwialnie do systemu i zwiększenie konsumpcji własnej, jest pewnego rodzaju rozwiązaniem problemu.

Zdaniem ekspertów, w tych miejscach gdzie występuje duże nasycenie instalacjami fotowoltaicznymi nie powinno być możliwości budowania instalacji fotowoltaicznych o wielkościach mocy umownej.

Stowarzyszenie firm branży fotowoltaicznej proponuje rozwiązanie problemu destabilizacji sieci w tych obszarach poprzez obniżenie progu maksymalnej mocy instalacji fotowoltaicznej np. do 70%, a w trudnych przypadkach nawet do 50% mocy umownej.

Osoby chcące wykonywać większe instalacje musiały by instalować magazyny energii, a zgromadzoną w nich energię przeznaczać na konsumpcję własną w okresach kiedy panele fotowoltaiczne nie produkują prądu.

Tego typu zamiany na pewno poprawiły by sytuację i stabilizowały sieć.

Eksperci oceniają, że proponowane w nowelizacji ustawy zmiany nie spowodują masowego instalowania magazynów energii.

Znając wstępne założenia do nowego programu Mój Prąd 3.0, gdzie zapowiedziano dofinansowanie montażu magazynów energii, można przewidywać, że magazyny energii nie powstaną w miejscach gdzie istnieje potrzeba stabilizacji sieci, ale będą to instalacje rozproszone, w żaden sposób nie mające wpływu na poprawę stabilności sieci elektroenergetycznej.

Pozytywne zmiany dla konsumentów

Projekt nowelizacji przewiduje także pozytywne zmiany dla konsumentów.

Czytelna faktura, dostęp do porównywarki wszystkich ofert sprzedaży energii na rynku czy możliwość zmiany sprzedawcy energii w ciągu zaledwie 24 godzin – to tylko niektóre z korzystnych rozwiązań dla gospodarstw domowych.

W projekcie ustawy, znajdują się przepisy, umieszczające na rachunku za prąd nowe pozycje, takie jak:

  • graficzne porównanie bieżącego zużycia energii elektrycznej ze zużyciem w takim samym okresie,
  • zużycie w roku poprzednim,
  • informacje o dostępności i korzyściach płynących ze zmiany sprzedawcy,
  • adres strony internetowej porównywarki ofert sprzedaży energii elektrycznej,
  • informację o przyszłej zmianie produktu, ceny lub rabacie (o ile umowa to przewiduje) wraz z datą wprowadzenia zmiany.

Projekt umożliwia powstanie porównywarki ofert sprzedaży energii elektrycznej, prowadzonej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dostęp do porównywarki ma być bezpłatny.

Wprowadzenie porównywarki umożliwi osobom decydującym się na montaż paneli fotowoltaicznych po 1 stycznia 2022r. Poznanie najkorzystniejszych ofert sprzedaży energii elektrycznej.

Apel o wydłużenie okresu przejściowego zmian ustawy Prawo energetyczne!

Popieramy postulat wprowadzenia minimum dwuletniego okresu przejściowego i utrzymanie obecnego systemu opustów dla nowych prosumentów wyprowadzających energię do sieci do 31.12.2023 roku.

Obecnie trwają konsultacje społeczne projektu nowelizacji ustawy prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii. Postulaty można zgłaszać na adresy: zpue@klimat.gov.pl oraz departament.prawny@klimat.gov.pl.

Zachęcamy Państwa do aktywności i poparcia postulatów Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej. Gotowy apel do przesłania na wskazane adresy, z możliwością edycji jego treści znajduje się na stronie internetowej SBF POLSKA PV