Ważne zmiany w programie Czyste Powietrze od lipca 2021 r. – podwyższenie progów dochodowych na fotowoltaikę

Ważne zmiany w programie Czyste Powietrze – wycofanie dotacji na kotły węglowe i podwyższenie progów dochodowych.

Podwyższenie progów dochodowych na fotowoltaikę

Podwyższenie progów dochodowych dla osób realizujących przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

Zmiana dotyczy Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Wyższe progi dochodowe w Programie Czyste Powietrze będą obowiązywać od 1 lipca 2021 r.

Nabór wniosków w drugiej części programu Czyste Powietrze, przygotowanej dla osób o niższych dochodach, będących właścicielami bądź współwłaścicielami nieruchomości, rozpoczął się 21 października 2020 r.

Do tej pory osoby fizyczne posiadające dochody miesięczne do 1400 zł/os. w przypadku gospodarstw wieloosobowych lub do 1960 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, miały szansę na dotację do 60% poniesionych kosztów realizacji inwestycji (maksymalnie do 37 tys. zł dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną).

Od 1 lipca 2021 r. dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie o 229 zł, czyli do kwoty 2 189 zł. Z kolei dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy podwyższy się o 164 zł, czyli do 1564 zł na osobę.

Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów Czyste Powietrze i Stop Smog. W założeniu, zmiany mają spowodować, że więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w Czystym Powietrzu”, czyli otrzyma bezzwrotną dotację wynoszącą do 37 tys. zł dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną oraz 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Nadal warunkiem otrzymania wyższego dofinansowania, niezbędne jest zaświadczenie o dochodach wydane przez Urząd Gminy.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w informacji prasowej programu na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
 • zakup i montaż kotłowni gazowej.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Opcja 2

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 15 000 zł

Wycofanie dotacji na kotły węglowe

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła.

Kotły na węgiel będą dofinansowane pod warunkiem:

 • Złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
 • Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
 • Wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r.

Powyższy warunek nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie (planowane od 1 lipca 2021 r.).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/