Program Czyste Powietrze 2023 r.

Program Czyste Powietrze 2023

Od 3 stycznia 2023 r. – zmiany w programie Czyste Powietrze – podwyższone progi dochodowe, zwiększone kwoty dofinansowania i wiele innych.

W ramach programu Czyste Powietrze można uzyskać dofinansowanie na wymianę źródła ogrzewania budynku na nowoczesne i ekologiczne, docieplenie budynku, wymianę okien, drzwi i inne przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Program przeznaczony jest właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wysokość dofinansowania w programie Czyste Powietrze zależy od poziomu dochodów.

W 2023 r. będą obowiązywały trzy poziomy dochodowe:

 • podstawowy – próg dochodowy 135 tys. zł/rok;
 • podwyższony – maksymalny dochód do 1.894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i do 2.651 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
 • najwyższy – maksymalny dochód do 1.090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i do 1.526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Można uzyskać nawet do 136 200 zł dofinansowania za przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku.

DARMOWA WYCENA
MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Umów się na darmową wycenę
montażu paneli fotowoltaicznych

+48 667 802 202

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania

Beneficjent może uzyskać dofinansowanie na szereg rozwiązań służących:

 • dociepleniu budynku,
 • wymianie źródła ciepła,
 • modernizacji systemu c.o. i c.w.u,
 • montaż wentylacji z rekuperacją,
 • zamontowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Usługi i urządzenia wyszczególnione jako koszty kwalifikowane dofinansowane są na różnym poziomie, zależnym od progu dochodowego beneficjenta.

W programie przewidziano maksymalne kwoty dofinansowania dla poziomów dochodowych:

 • podstawowy poziom dofinansowania – dofinansowanie do 66 tys. zł,
 • podwyższony poziom dofinansowania – dofinansowanie do 99 tys. zł,
 • najwyższy poziom dofinansowania – dofinansowanie 135 tys. zł.

Aby otrzymać dofinansowanie na maksymalnym poziomie konieczne jest wykonanie tzw. kompleksowej termomodernizacji. Wymagany jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku:

 • do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok), lub
 • o minimum 40%.

Wykonanie audytu energetycznego jest kosztem kwalifikowanym i jest dofinansowane do kwoty 1.200 zł, ale nie jest wliczane do maksymalnej kwoty dotacji określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.

Od 3 stycznia zostanie wprowadzona możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. Beneficjenci, którzy otrzymali wcześniej dofinansowanie na wymianę kotła mogą złożyć drugi wniosek na częściową bądź kompleksową termomodernizację budynku jednorodzinnego pozwalającej na osiągnięcie określonych w programie wskaźników zużycia energii po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Podatek VAT jest wyłączony z finansowania

W celu dostosowania programu do przyszłych źródeł finansowania, jakimi są środki z KPO i FEnIKS wyłączono z kosztów kwalifikowanych podatek od towarów i usług VAT.

Wysokość podatku VAT na usługi budowlane i instalacyjne wynosi 8%.

Dla beneficjenta oznacza to, że wartość VAT-u musi zapłacić z własnych środków.

Poziomy dofinansowania

Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowanym.

Podstawowy poziom dofinansowania – część 1 programu

Koszty kwalifikowane i maksymalne poziomy dofinansowania – Podstawowy poziom dofinansowania – pobierz PDF.

Nazwa kosztuMaksymalny poziom dofinansowaniaMaksymalna kwota dofinansowania
Audyt energetyczny100%1200 zł
Pompa ciepła powietrze / woda40%12.600 zł
Pompa ciepła powietrze / woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej55%19.400 zł
Pompa ciepła powietrze / powietrze40%4.400 zł
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej55%28.000 zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna40%6.000 zł
Instalacja c.o. i c.w.u40%8.100 zł
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem55%12.200 zł
Kocioł gazowy kondensacyjny40%6.100 zł
Kotłownia gazowa45%8.300 zł
Kocioł olejowy kondensacyjny40%7.400 zł
Kocioł zagazowujący drewno40%6.600 zł
Kocioł zagazowujący drewno (podwyższony standard)45%9.000 zł
Kocioł na pellet drzewny40%5.600 zł
Kocioł na pellet drzewny (podwyższony standard)45%9.100 zł
Ogrzewanie elektryczne40%5.600 zł
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła40%6.700 zł

Podwyższony poziom dofinansowania – część 2 programu

Koszty kwalifikowane i maksymalne poziomy dofinansowania – Podwyższony poziom dofinansowania – pobierz PDF.

Nazwa kosztuMaksymalny poziom dofinansowaniaMaksymalna kwota dofinansowania
Audyt energetyczny100%1200 zł
Pompa ciepła powietrze / woda70%22.000 zł
Pompa ciepła powietrze / woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej80%28.100 zł
Pompa ciepła powietrze / powietrze70%7.800 zł
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej80%40.700 zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna70%9.000 zł
Instalacja c.o i c.w.u70%14.300 zł
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem80%17.800 zł
Kocioł gazowy kondensacyjny70%10.700 zł
Kotłownia gazowa70%13.900 zł
Kocioł olejowy kondensacyjny70%13.000 zł
Kocioł zagazowujący drewno70%11.700 zł
Kocioł zagazowujący drewno (podwyższony standard)70%14.300 zł
Kocioł na pellet drzewny70%9.700 zł
Kocioł na pellet drzewny (podwyższony standard)70%14.300 zł
Ogrzewanie elektryczne70%9.700 zł
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła70%11.700 zł

Najwyższy poziom dofinansowania – część 3 programu

Koszty kwalifikowane i maksymalne poziomy dofinansowania – Najwyższy poziom dofinansowania – pobierz PDF.

Nazwa kosztuMaksymalny poziom dofinansowaniaMaksymalna kwota dofinansowania
Audyt energetyczny100%1200 zł
Pompa ciepła powietrze / woda100%31.500 zł
Pompa ciepła powietrze / woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej100%35.200 zł
Pompa ciepła powietrze / powietrze100%11.100 zł
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej100%50.900 zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna100%15.000 zł
Instalacja c.o i c.w.u100%20.400 zł
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem100%22.200 zł
Kocioł gazowy kondensacyjny100%15.300zł
Kotłownia gazowa100%18.500 zł
Kocioł olejowy kondensacyjny100%18.500 zł
Kocioł zagazowujący drewno100%16.700 zł
Kocioł zagazowujący drewno (podwyższony standard)100%20.400 zł
Kocioł na pellet drzewny100%13.900 zł
Kocioł na pellet drzewny (podwyższony standard)100%20.400 zł
Ogrzewanie elektryczne100%13.900 zł
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła100%16.700 zł

DARMOWA WYCENA
MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Umów się na darmową wycenę
montażu paneli fotowoltaicznych

+48 667 802 202

Przykładowe poziomy dofinansowania wybranych urządzeń

Dofinansowanie fotowoltaiki z programu czyste powietrze

Jak można wywnioskować z powyższych tabel, dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej wynosi:

 • podstawowy poziom dofinansowania – do 6 tys. zł,
 • podwyższony poziom dofinansowania – do 9 tys. zł,
 • najwyższy poziom dofinansowania – do 15 tys. zł.

Dofinansowanie pompy ciepła powietrze / powietrze

W przypadku pompy ciepła powietrze / powietrze dofinansowanie wynosi:

 • podstawowy poziom dofinansowania – do 4.400 zł,
 • podwyższony poziom dofinansowania – do 7.800 zł,
 • najwyższy poziom dofinansowania – do 11.100 zł.

Dofinansowanie pompy ciepła powietrze / woda

W przypadku pompy ciepła powietrze / woda dofinansowanie wynosi:

 • podstawowy poziom dofinansowania – do 12.600 zł,
 • podwyższony poziom dofinansowania – do 22.000 zł,
 • najwyższy poziom dofinansowania – do 31.500 zł.

W przypadku pompy ciepła powietrze / woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej dofinansowanie wynosi:

 • podstawowy poziom dofinansowania – do 19.400 zł,
 • podwyższony poziom dofinansowania – do 28.100 zł,
 • najwyższy poziom dofinansowania – do 35.200 zł.

Dowiedz się jak zdobyć dofinansowanie na pompę ciepła do nowego budynku!

Program Moje Ciepło – informacje, poradnik

Wymagania techniczne dla sprzętu

Urządzenia montowane w instalacjach dofinansowanych z programu Czyste Powietrze muszą spełniać wymagania techniczne określone w programie.

Pełna lista wymagań dla urządzeń – (strona 13) pobierz PDF.

Koszty kwalifikowane

Aby na wykonaną usługę lub urządzenie otrzymać dofinansowanie, wydatek musi mieścić w zakresie kosztów kwalifikowanych.

Do kosztów kwalifikowanych należą przedsięwzięcia obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowoczesnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub CWU (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do CWU),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Inne zmiany w programie Czyste Powietrze

Od 3 stycznia 2023 r. będzie możliwość uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.

Od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, zlikwidowana zostanie możliwość dofinansowania kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.

W ofercie bankowej zmieni się termin kwalifikowalności kosztów realizowanego przedsięwzięcia oraz nastąpi zwiększenie kwoty kredytu objętej gwarancją bankową. Umożliwione zostanie udzielanie kredytów bankowych oraz dotacji na ich spłatę na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w banku.

Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

Dotacje w ramach programu Czyste Powietrze można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową.

W takim przypadku korzyści uzyskane przez Beneficjenta z tytułu obu mechanizmów finansowych wzajemnie się uzupełniają.

Niedozwolone jest jedynie wykazywanie w obu tych programach tych samych kosztów kwalifikowanych, aby nie było sytuacji kiedy beneficjent uzyskał dwa dofinansowania na to samo przedsięwzięcie.

Szczegóły zawiera załącznik nr 1 – pobierz PDF.

Kalkulator dofinansowania z programu Czyste Powietrze

Warunki otrzymania dotacji z programu czyste powietrze są bardzo skomplikowane.

Aby oszacować poziom dofinansowania warto skorzystać z kalkulatora dostępnego na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Podsumowanie

Pełna treść programu Czyste Powietrze obowiązująca od 3 stycznia 2023 r. – pobierz PDF.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/