Program Mój Prąd 5.0 2023 r.

Od 22 kwietnia 2023 r. ruszył nabór wniosków w ramach Programu Mój Prąd 5.0

Dofinansowanie w ramach piątej edycji programu nie ogranicza się tylko do dofinansowania inwestycji w domowe instalacje fotowoltaiczne (tzw. Mikroinstalacje PV), ale można również pozyskać dotacje na urządzenia zwiększające poziom autokonsumpcji energii wytwarzanej przez prosumenta we własnej instalacji PV.

Beneficjentami programu mogą zostać osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Na poziom dofinansowania na jaki mogą liczyć potencjalni beneficjenci programu Mój Prąd 5.0 ma wpływ to, czy beneficjent dodatkowo zdecyduje się na montaż urządzeń zwiększających autokonsumpcję energii. Przykładowo, inwestor który oprócz montażu paneli słonecznych, zdecyduje się także na montaż np. pompy ciepła bądź magazynu energii elektrycznej, będzie mógł liczyć na wyższy poziom dofinansowania.

Manufaktura Energii jako jedna z nielicznych, dzięki dobrej organizacji i własnym sprawnym ekipom instalatorskim jest w stanie zaoferować krótkie terminy montażu instalacji.

Jeśli chcesz produkować własną energię – jeszcze dzisiaj umów się na spotkanie z naszym doradcą Grzegorzem.

+48 667 802 202

Kto może skorzystać z dofinansowania w programie Mój Prąd 5.0?

Program w adresowany jest do osób fizycznych mających zawartą umowę kompleksową lub umowy sprzedaży z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD). Osoba składająca wniosek Mój Prąd 5.0 musi mieć podpisaną umowę kompleksową z dystrybutorem.

Mogą z niego skorzystać zarówno prosumenci posiadający już działającą instalację założoną po dniu 1 lutego 2020 r, chcący ją rozbudować o elementy dofinansowane w programie Mój Prąd 5.0 oraz nowi właściciele paneli słonecznych i osoby, które nie otrzymały dofinansowania z wcześniejszych edycji programu Mój Prąd.

Osoby, które już otrzymały dofinansowanie z wcześniejszych edycji mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie w przypadku kiedy rozbudują instalację o dodatkowe urządzenie.

Warunkiem otrzymania dotacji jest przejście na rozliczenie na zasadach net-billingu.

Na dofinansowanie mogą liczyć przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Jaka jest wysokość dofinansowania w programie Mój Prąd 5.0?

Łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 54 000,00 zł dla jednego Punktu Poboru Energii (PPE).

Do dofinansowania można zgłosić tylko jeden element z każdej grupy kosztów.

Trzeba zaznaczyć, że w piątej edycji maksymalne dofinansowanie dotyczy tylko przypadku, kiedy montaż fotowoltaiki połączony jest z wyposażeniem obiektu w dodatkowe urządzenia pozwalające optymalizować autokonsumpcję produkowanej przez prosumenta energii.

Osoby decydujące się wyłącznie na domową fotowoltaikę będą mogły otrzymać dotację do 6 tys. zł.

Udział dofinansowania w kosztach kwalifikowanych związanych z zakupem i instalacją urządzeń objętych dofinansowaniem w ramach programu Mój Prąd 5.0 nie może przekroczyć 50%.

Dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż próg kwotowy.

MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE WYNOSI:

 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 tys. zł – dla nowych instalacji;
 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
  • 7 tys. zł – dla nowych instalacji i osób, które nie korzystały z dotacji i przejdą na net-billing;
  • 3 tys. zł – dla osób, które już korzystały z dofinansowania ale zamontują dodatkowe urządzenie (wymagane przejście na net-billing);
 • Urządzenia dodatkowe:
  • Magazyn ciepła: 5 tys. zł;
  • Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500 zł;
  • Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400 zł;
  • Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600 zł;
  • Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400 zł
 • Magazyn energii elektrycznej: 16 tys. zł;
 • System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 tys zł;
 • Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500 zł.

Na co można uzyskać dotacje w ramach programu Mój Prąd 5.0?

Dofinansowaniem objęte są:

 • instalacje fotowoltaiczne – montaż domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV);
 • inteligentne systemy zarządzania energię w domu;
 • systemy do zarządzania konsumpcją energii cieplnej lub/i elektrycznej;
 • magazyny ciepła i chłodu;
 • magazyny energii do fotowoltaiki;
 • pompy ciepła;
 • kolektory słoneczne c.w.u.;
 • inne rozwiązania, które zwiększają autokonsumpcję energii elektrycznej wytworzonej z własnych paneli PV,
 • zintegrowane z urządzeniami inteligentne systemy zarządzania energią.

Te propozycje są skierowane do prosumentów rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w nowym systemie net-billing. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, przejdź na stronę zasady rozliczania prosumentów w ramach systemu net-billing.

Co z już istniejącymi instalacjami?

Obecni posiadacze fotowoltaiki, którzy nie skorzystali do tej pory z dotacji oraz beneficjenci programu Mój Prąd wcześniejszych edycji mogą także skorzystać z dotacji w ramach edycji Mój Prąd 5.0.

Osoby, które złożyły wniosek na dofinansowanie tylko mikroinstalacji PV mogą złożyć wniosek uzupełniający o dofinansowanie na dodatkowe elementy zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej.

Z dotacji w ramach programu Mój Prąd 5.0 mogą skorzystać osoby, które założyły instalację fotowoltaiczną od 1 lutego 2020 r.

Dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych edycji programu mogą ubiegać się o dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów (magazynów energii / ciepła i systemów zarządzania energią).

Piąta edycja programu „Mój Prąd” jest przeznaczona dla osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń net-billing, a także dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów (tzw. net metering) – jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń net-billing, potwierdzonego przez OSD.

Dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd (w poprzednich naborach), pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, dla mikroinstalacji PV dla której zamontowane zostanie dodatkowe urządzenie, do 50% kosztów kwalifikowanych (wpisanych w wypłaconym już wniosku) nie więcej niż 3 tys. zł. Wykaz urządzeń zawiera:

 • Magazyn ciepła – zakup/montaż.
 • Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) – zakup/montaż kompletnej pompy ciepła typu grunt/woda, woda/woda z osprzętem, ze zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, lub zbiornikiem c. w. u. lub obydwoma zbiornikami;
 • Pompy ciepła powietrze /woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – zakup/montaż kompletnej pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, ze zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, lub zbiornikiem c. w. u. lub obydwoma zbiornikami;
 • Pompy ciepła typu powietrze /woda – zakup/montaż kompletnej pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, ze zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, lub zbiornikiem c. w. u. lub obydwoma zbiornikami;
 • Pompy ciepła typu powietrze /powietrze – zakup/montaż kompletnej pompy ciepła typu powietrze/powietrze z osprzętem;
 • Magazyn energii elektrycznej – zakup/montaż;
 • System zarządzania energią HEMS/EMS – zakup/montaż;
 • Kolektory słoneczne c. w. u. – zakup/montaż.

Co jeśli prosument chce skorzystać także z ulgi termomodernizacyjnej?

Tak jak w poprzednich edycjach programu „Mój Prąd”, można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, o ile koszty przedstawione do rozliczenia ulgi termomodernizacyjnej zostaną pomniejszone o kwotę przyznanej dotacji z programu Mój Prąd.

W przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, prosument powinien doliczyć dofinansowanie do podstawy opodatkowania za 2023 r. w zeznaniu podatkowym składanym w przyszłym roku.

Kwota przedstawiona do odliczenia od podatku powinna być pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania z programu Mój Prąd.

Czy można ubiegać się o dotację z programu Mój Prąd, jeżeli instalacja była/będzie dofinansowana z innych środków publicznych np. programy gminne, środki UE, kredyt na warunkach preferencyjnych w programie „Czyste powietrze”, itp.?

W przypadku finansowania instalacji (lub jej części) z innych środków publicznych nie ma możliwości ubiegania się o dotację w ramach programu Mój Prąd. Beneficjent musi zdecydować, z której formy dofinansowania chce skorzystać.

Wynika to wprost z zapisów programu Mój Prąd. Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu Czyste powietrze 2023.

Ubiegając się o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd, Beneficjent potwierdza spełnienie powyższego warunku stosownym oświadczeniem zawartym w formularzu wniosku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach: