Od 27 kwietnia 2021 r. zaczną obowiązywać nowe normy dla falowników w instalacjach fotowoltaicznych

Czy Twój falownik spełnia nową normę?

Ważne zmiany od 27 kwietnia 2021 r.

Czy wiesz, że po 27.04.2021 aby podłączyć instalację fotowoltaiczną do sieci elektroenergetycznej dla falowników wymagane będą „Certyfikaty NC RfG”, a dokładnie certyfikat wydany wg. normy PN-EN 50549-1/-2: 2019 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą?

Od 27.04.2021 r. deklaracja zgodności producenta, która była dotychczas stosowana przy zgłoszeniu instalacji fotowoltaicznej do podłączenia przez Zakład Energetyczny (ZE), będzie musiała zostać zastąpiona przez certyfikat potwierdzający deklarowane przez producenta parametry sprzętu. Certyfikat może być wystawiony tylko przez akredytowany podmiot certyfikujący.

Różnica jest znacząca, gdyż znosi deklarację producenta na rzecz rzeczywistego potwierdzenia parametrów urządzeń przez niezależną jednostkę.

Konieczność certyfikacji, na pewno wpłynie pozytywnie na jakość urządzeń oraz jakość energii wprowadzanej do systemu elektroenergetycznego, ponieważ do sieci nie będą mogły być przyłączane falowniki bez potwierdzenia ich parametrów.

Z nami nie musisz się martwić, czy Twoja instalacja fotowoltaiczna zostanie przyłączona do sieci elektroenergetycznej. Stosowane przez Manufakturę Energii falowniki posiadają Certyfikaty NC RfG.

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej.
Zadzwoń, napisz!
Manufaktura Energii, tel. +48 667 802 202
g.sobota@manufakturaenergii.pl