Wykorzystanie fotowoltaiki w zakładzie produkcyjnym

Wykonujemy instalacje fotowoltaiczne dla zakładów produkcyjnych
w pełnym zakresie mocy.

Zrealizowaliśmy już ponad 10 MW+
przemysłowych instalacji fotowoltaicznych

fotowoltaika dla automotive instalacja 3 MW dla producenta szyb samochodowych

3 MW

Instalacja fotowoltaiki dla zakładu produkcyjnego szyb samochodowych firmy Glaspo w Wielkopolsce

Fotowoltaika na dachu zakładu produkcyjnego z branży mięsnej w Wielkopolsce 1 MW

1 MW

Instalacja fotowoltaiki na budynku zakładu produkcji mięsnej w Wielkopolsce

Fotowoltaika Damienice 300 kWp - pod wol taika na dachu budynku produkcyjnego fabryki okien Plastbud

280 kW

Instalacja fotowoltaiki na dachu zakładu produkcyjnego firmy Plastbud Okna w Małopolsce

Instalacje fotowoltaiczne
w zakładach produkcyjnych

Realizujemy inwestycje w przemyśle produkcyjnym
dla dużych przedsiębiorstw oraz małych zakładów produkcyjnych
dla firm z sektora MSP i mikro-przedsiębiorców.

Realizujemy inwestycje w fotowoltaikę dla zakładów produkcyjnych jako generalny wykonawca w pełnym i częściowym zakresie robót oraz jako podwykonawca.

Wykonujemy instalacje fotowoltaiczne o mocy:

 • Mikroinstalacje – o mocy do 50 kW dla firm mających status prosumenta,
 • Małe instalacje – o mocy powyżej 50 kW do 1 MW dla przemysłu energochłonnego (wymaga uzyskania wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji),
 • Elektrownie fotowoltaiczne – o mocy powyżej 1 MW wymagające uzyskania koncesji na produkcję energii elektrycznej.
 • Do 150 kW nie wymagające pozwolenia na budowę, więcej informacji na stronie Fotowoltaika do 150 kW bez pozwolenia na budowę

Manufaktura Energii specjalizuje się w wykonawstwie przemysłowych instalacji fotowoltaicznych w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zapewniamy kompleksową realizację inwestycji w zakresie:

 • instalacja paneli fotowoltaicznych na niezagospodarowanej części dachu zakładu produkcyjnego, hali produkcyjnej bądź hali magazynowej,
 • instalacja paneli na gruncie w postaci farmy fotowoltaicznej wykorzystywanej do zasilania obiektu zakładu produkcyjnego,
 • przyłączania instalacji fotowoltaicznych do sieci – telemechanika.

Realizujemy także inwestycje w zakresie częściowym polegającym na budowie infrastruktury technicznej, przygotowanie placu budowy, infrastruktury elektroenergetycznej, montaż paneli fotowoltaicznych i podłączenie do sieci.

Instalacja fotowoltaiczna na zakładzie produkcyjnym

Znaczną część kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego stanowią koszty energii elektrycznej potrzebnej do zasilania maszyn, oświetlenia, klimatyzacji, wentylacji i  urządzeń magazynowych.

Wykorzystaj okres największej produkcji energii z fotowoltaiki w ciągu dnia do zasilania maszyn i urządzeń elektrycznych w zakładzie produkcyjnym. 

Wykorzystanie fotowoltaiki dla dużych przedsiębiorstw np. zakładów produkcyjnych to większe oszczędności. Jeśli chcesz wyliczyć opłacalność, czas zwrotu inwestycji i czy się opłaca inwestycja w fotowoltaikę w firmie zapoznaj się z informacjami na stronie Na ile oszczędności pozwoli nam fotowoltaika w firmie?

Chcesz wiedzieć, czy inwestycja w fotowoltaikę opłaca się dla twojej firmy?

Umów się na bezpłatną inwentaryzację z naszym specjalistą, w ramach której:

 • dobierze rozwiązanie dopasowane indywidualnie do profilu produkcji zakładu,
 • określi koszt realizacji inwestycji,
 • ustali czas realizacji prac projektowych, budowlanych i instalacyjnych,
 • przedstawi wysokość możliwych do uzyskania oszczędności.

Przemysłowa instalacja fotowoltaiczna – realizacja w Wielkopolsce.

Moc instalacji: 1 MW

Przemysłowa instalacja fotowoltaiczna dla zakładu produkcyjnego w  Wielkopolsce.

Moc instalacji: 1 MW

Charakterystyka zużycia energii w zakładach produkcyjnych

Zużycie energii elektrycznej w zakładach produkcyjnych zależy od profilu ich działalności. W części zakładów wytwórczych okres zwiększonego poboru energii przypada na okres największego nasłonecznienia w ciągu dnia, gdy instalacja fotowoltaiczna pracuje z pełną mocą i wytwarza najwięcej energii.

Istnieją także przedsiębiorstwa, w których zapotrzebowanie na energię elektryczną jest wysokie niezależnie od pory dnia, np. zakłady produkcji żywności wraz zapleczem magazynowym w postaci chłodni, hal chłodniczych i chłodni magazynowych.

Te z przedsiębiorstw, które charakteryzuje wysokie zapotrzebowanie na energię przez całą dobę, powinny wyposażyć instalację w magazyny energii. W ciągu dnia panele fotowoltaiczne produkują energię na pokrycie bieżącego zapotrzebowania, a nadwyżka energii zostaje zmagazynowana.

REALIZACJE

10 MW+

pracujących instalacji

Zobacz zrealizowane przemysłowe instalacje fotowoltaiczne

Szukasz generalnego wykonawcy instalacji fotowoltaicznej do zakładu produkcyjnego?

Zrealizowaliśmy wiele inwestycji w zakresie instalacji dla przemysłu w pełnym zakresie mocy.

Realizowaliśmy instalacje fotowoltaiczne zarówno na dachach obiektów przemysłowych, halach produkcyjnych, halach magazynowych jak i konstrukcje naziemne (gruntowe).

Zadzwoń

lub umów się
na darmową wycenę

przemysłowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 400 kW

Zadzwoń

lub umów się
na darmową wycenę

Wskaż rodzaj inwestycji jaką chcesz zrealizować: