oferteo

Instalacje fotowoltaiczne

Instalacje fotowoltaiczne - oferta montażu

Fotowoltaika - Instalacje Fotowoltaiczne.
Montaż Paneli Fotowoltaicznych Słonecznych.
25 Lat Gwarancji na wydajność paneli słonecznych nie mniejszą niż 80%.

12 Lat Gwarancji na inwertery z polskim serwisem (możliwość przedłużenia do 25 lat).
10 Lat Gwarancji na usługę montażową instalacji.
Świetne warunki dofinansowania.
Projekty i wykonawstwo.
Certyfikowane ekipy montażowe.

90% niższe rachunki za energię elektryczną.
Średni zwrot z inwestycji już po 36 miesiącach.
Do 19% zwrotu z podatku dochodowego (całyą wartość instalacji odlicza się od podstawy podatku dochodowego).

Jak działają panele słoneczne?

Panele słoneczne są produkowane w wersji monokrystalicznej oraz polikrystalicznej na bazie krzemu. W naszym położeniu geograficznym jest wystarczające nasłonecznienie aby inwestycja w instalację fotowoltaiczną była uzasadniona ekonomicznie. Panele słoneczne wytwarzają prąd stały doprowadzony do falownika, który zamienia prąd stały na prąd zmienny o odpowiedniej częstotliwości jaka jest w sieci energetycznej.  Wyprodukowany prąd zużywamy na bieżąco, a nadwyżkę oddajemy do sieci energetycznej, która jest naszym magazynem energii. Net metering pozwala bilansować ilość energii oddanej do sieci z energią jaką odbieramy do zaspokojenia naszych potrzeb na energie elektryczną.

Instalacje fotowoltaiczne
dla klientów indywidualnych

Znaczny koszt budżetu domowego stanowią wydatki na energię elektryczną. My możemy to zmienić dzięki instalacji fotowoltaicznej. Panele słoneczne wyprodukują energię, która zaspokoi zapotrzebowanie gospodarstwa domowego. Odpowiedni projekt dobrany indywidualnie oraz profesjonalny montaż paneli fotowoltaicznych pozwoli maksymalnie wykorzystać darmową energię promieniowania słonecznego na Państwa korzyść i zaspokoić  zapotrzebowanie na energię. Do opłat pozostaną jedynie koszty stałe. Dzięki instalacji PV zabezpieczymy Państwa przed podwyżkami cen za energię – co jest nieuniknione. Rozliczanie z zakładem energetycznym będzie się odbywało w systemie opustów. Ponadto nie zanieczyszczamy powietrza, czysta zielona energia.

Promowane Odnawialnych Źródeł Energii przez Ministerstwo Ochrony Środowiska poprzez odpowiednie regionalne programy pozwala na korzystne finansowanie inwestycji nawet bez wkładu własnego. Koszt pożyczki często pokrywa się z opłatami za energię elektryczną, która zostaje wyeliminowana dzięki instalacji fotowoltaicznej.  W zależności od regionów można ubiegać się o dofinansowanie w postaci: nisko oprocentowanego kredytu, preferencyjnych pożyczek lub pomocy w formie dotacji.

Instalacje fotowoltaiczne
dla firm i biznesu

Każdy przedsiębiorca jest świadomy kosztów jakie ponosi prowadząc działalność gospodarczą. Pomożemy trwale wyeliminować z kosztów prowadzenia działalności opłaty za energię elektryczną. Przeprowadzimy audyt w przedsiębiorstwie pod kątem zapotrzebowania na energię elektryczną i zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązanie, aby na bieżąco wykorzystać wytworzony prąd z instalacji fotowoltaicznej na potrzeby prowadzenia firmy. Niezależność energetyczna, podniesienie rentowności i ochrona przed podwyżkami za energię nie będą stanowiły znaczącego problemu. W przypadku przedsiębiorców istnieje wiele możliwości finansowania ekologicznych inwestycji. Szybszy zwrot poniesionych kosztów, możliwość promowania przedsiębiorstwa stawiającego na ekologię i czyste powietrze.

Instalacje fotowoltaiczne
dla gospodarstw rolnych

Znaczącym kosztem prowadzenia gospodarstwa rolnego są rachunki za prąd, ogrzewanie pomieszczeń gospodarczych, zapotrzebowanie na energię dla urządzeń zainstalowanych w gospodarstwie, jak np. system nawadniania, systemy wentylacyjne itp. Pomożemy rozwiązać na stałe ten problem za pomocą instalacji fotowoltaicznej i obniżyć na stałe rachunki za energię wyłącznie do opłat stałych, zabezpieczyć przed podwyżkami cen za energię elektryczną. Rolnikom przysługuje ulga inwestycyjna i można odliczyć 25% poniesionych kosztów na instalację fotowoltaiczną od podatku rolnego. Dla rolników nie prowadzących działalności gospodarczej rozliczenie odbywa się za pomocą opustów przy rozliczeniach za energię z zakładem energetycznym. Ponadto stawianie na ekologie i czyste powietrze jest znaczącym atutem.

Najczęściej zadawane pytania

Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna?

 • wpływ na ceną ma rodzaj pokrycia dachu (np. blacha, blachodachówka, dachówka ceramiczna),
 • rodzaj dachu (czy jest spadzisty, czy jest płaski) ma wpływ na rodzaj mocowania paneli słonecznych,
 • montaż paneli fotowoltaicznych na dachu lub na gruncie (drugie rozwiązanie jest droższe),
 • rodzaj wykorzystanych do instalacji fotowoltaicznej  elementów takich jak: panele fotowoltaiczne, rodzaj falownika, jego moc oraz dostępne opcje.

Kierunek geograficzny instalacji fotowoltaicznej?

Najlepszym rozwiązaniem jest dach skierowany na południe i optymalny kąt nachylenia pomiędzy 30o a 40o, wówczas panele fotowoltaiczna są cały dzień wystawione na promieniowanie słoneczne, a  uzysk mocy jest najlepszy. Jednakże nie zawsze spotykamy się z idealnymi warunkami. Zdarzają się instalacje odchylone od południa w kierunku wschodnim lub zachodnim. Co wtedy? Zmiana orientacji położenia dachu i kąta nachylenia maksymalnie o 45 stopni w kierunku wschodnim lub zachodnim powoduje zmniejszenie efektywności nie więcej niż 4% (zakładamy, że kąt nachylenia dachu będzie pomiędzy 20 - 40 stopni). Położenie dachu w kierunku wschód – zachód również nie stanowi bariery do zamontowania fotowoltaiki, wówczas należy rozłożyć panele po dwóch stronach dachu.

Jakie elementy wchodzą w skład instalacji fotowoltaicznej?

 • najważniejszym elementem jest falownik zamieniający prąd stały z paneli fotowoltaicznych na prąd zmienny i sterujący pracą całej instalacji
 • panele fotowoltaiczne, które przetwarzają energię słoneczną na energie elektryczną – prąd stały,
 • zabezpieczenie po stronie prądu stałego i po stronie prądu zmiennego, przeciwprzepięciowe, przeciwpożarowe i odgromowe,
 • okablowanie pomiędzy panelami fotowoltaicznymi, a falownikiem – prąd stały
 • okablowanie pomiędzy falownikiem, a skrzynką rozdzielczą – prąd zmienny

Co to jest system opustów (net metering)?

Net metering (inaczej: system opustów), wprowadzony przepisami nowej ustawy o OZE, jest sposobem rozliczania się za zakup i sprzedaż energii elektrycznej pomiędzy zakładem energetycznym a posiadaczem mikroinstalacji. Net-metering dotyczy obecnie osób fizycznych i nie obejmuje przedsiębiorców. Od 1 lipca 2016 r. w ramach rocznych okresów rozliczeniowych właściciel mikroinstalacji fotowoltaicznej płaci na rzecz zakładu energetycznego wyłącznie za różnicę pomiędzy  energią oddaną do sieci, a energią pobraną z sieci. Rozliczenie energii w ramach net-meteringu odbywa się w systemie tzw. opustu tj. rozliczenia różnicy między energią, którą użytkownik mikroinstalacji wyprodukował, a tą, którą pobrał z sieci elektroenergetycznej (w momencie, gdy nie świeci słońce i panel nie wytwarza prądu). Właściciele instalacji do 10 kW od korzystać będą z opustu w stosunku 1 do 0,8 natomiast posiadacze mikroinstalacji od 10 do 50 kW w stosunku 1 do 0,7. Nie ma opłaty dystrybucyjnej. W rachunku pozostają jednak opłaty stałe w kwocie ok 160 zł rocznie (m.in. opłata abonamentowa, jakościowa, przejściowa i handlowa).

Ile jest gwarancji na instalację fotowoltaiczną?

 • Gwarancja udzielna na panele PV wynosi w zależności od producenta od 10 do 12 lat na wady materiałowe, gwarancja na krzywą spadku mocy (spadek max 0,7 % rocznie; min. 90% mocy po 12 latach; min. 80% mocy po 25 latach)
 • Falowniki w zależności od producenta gwarancja wynosi od 5 do 7 lat z możliwością przedłużenia do 15 lub 25 lat,
 • gwarancja na montaż wynosi 5 lat.

Czy zakład energetyczny może odmówić przyłączenia do sieci instalacji fotowoltaicznej?

Nie może odmówić. Jeśli Instalacja jest prawidłowo wykonana i podłączona do sieci, jej moc jest zgodna z posiadanymi warunkami przyłączenia – zakład energetyczny ma obowiązek wydać zgodę na uruchomienie instalacji.

Kto ponosi koszt wymiany licznika?

Po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej należy wymienić licznik na dwukierunkowy, którego koszt ponosi wyłącznie zakład energetyczny.

Co to jest licznik dwukierunkowy?

Rodzaj licznika, który jednocześnie liczy ilość energii pobranej z sieci i oddanej do sieci. Zakład energetyczny instaluje go na własny koszt podczas odbioru instalacji fotowoltaicznej.

Czym się różni instalacja on-grid od off-grid?

 • Instalacja on-grid jest najbardziej popularnym typem instalacji – jest podłączona do sieci i oddaje do niej nadwyżki energii (nadwyżki odbierane są z sieci w dowolnym momencie do zużycia na własne potrzeby). W przypadku utraty zasilania z sieci instalacja wyłącza się automatycznie (jest to konieczne zabezpieczenie). W Polsce instalacje typu on-grid to ekonomicznie najbardziej opłacalne rozwiązanie.
 • Instalacja off-grid nie jest podłączona do sieci. Nadwyżki energii są z reguły magazynowane w akumulatorach i wykorzystywane w dowolnym momencie. Tego typu instalacje są zdecydowanie droższe od instalacje typu on-grid. Taka instalacja obecnie jest wykorzystywana jedynie w sytuacji braku dostępu do sieci elektroenergetycznej.
 • Instalacja hybrydowa, które są połączeniem instalacji on-grid i off-grid, w Polsce zaczynają się cieszyć coraz większym zainteresowaniem. Ich cena jest wyższa, jednak do głównych zalet takiego rozwiązania jest możliwość wyboru: czy nadwyżkę energii chcemy zmagazynować w sieci (do wykorzystania przez rok od daty produkcji energii), czy też w akumulatorze. Ten system swoje zastosowanie znajdzie tam, gdzie zdarzają się częste i długie przerwy w dostawie energii elektrycznej. W Polsce jest bardzo wiele miejsc, w których mieszkańcy często maja przerwy w dostawach prądu przez zakład energetyczny. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, instalacja hybrydowa potrafi się automatycznie przełączyć z zasilania sieciowego, na zasilanie z akumulatorów.

Jak długo trwa montaż instalacji fotowoltaicznej?

W zależności od mocy instalacji czas montażu wynosi 1 – 2 dni.

Witamy, jak możemy Ci pomóc?