Zmiany dla posiadaczy paneli fotowoltaicznych od 1 kwietnia 2022 r.

Dziś posiadacze paneli fotowoltaicznych rozliczają wyprodukowaną energię elektryczną jako tzw. prosumenci na zasadach net-meteringu. Dzięki temu nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej oddają do sieci, a następnie mogą bezpłatnie odebrać 80% (lub 70% w przypadku instalacji o mocy powyżej 10 kW) oddanej wcześniej energii w czasie, gdy panele słoneczne nie pracują albo produkują zbyt mało prądu. Okres rozliczeniowy wynosi, przypomnijmy 12 miesięcy.

Te zasady sprawiały, że fotowoltaika jest obecnie bardzo opłacalną inwestycją. Po zainstalowaniu paneli rachunki za prąd są mniejsze o około 90%, a roczny koszt energii ogranicza się do kilkudziesięciu złotych opłat przesyłowych.

Nowe, mniej korzystne zasady rozliczania energii wyprodukowanej z fotowoltaiki od 1 kwietnia 2022 r.

W dniu 2 czerwca, Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) oddało do konsultacji projekt nowelizacji Prawa energetycznego, który ma wejść w życie od 1 stycznia 2022 r. Wdraża on unijną dyrektywę rynkową 2019/944. Postępy prac legislacyjnych można śledzić na stronie https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347450

Projekt zmiany ustawy Prawo energetyczne zakłada likwidację systemu opustów od 1 kwietnia 2022 roku. W międzyczasie identyczne zmiany wprowadziła podpisana przez Prezydenta RP nowelizacja ustawy OZE.

Jeżeli jednak zdążymy zamontować i złożyć wniosek o przyłączenie fotowoltaikę do 31 marca 2022 roku, będziemy mogli rozliczać się na obecnych korzystnych zasadach net-meteringu przez kolejne 15 lat.

Nowy system obowiązujący od 1 kwietnia 2022r. ma opierać się na zasadach kupna oraz sprzedaży.

Czy fotowoltaika się opłaca w 2022 r.? – obliczenia, przykłady:

https://manufakturaenergii.pl/czyli-fotowoltaika-sie-oplaca-w-2022-roku-obliczenia-dla-systemu-net-billing/

Projekt ministerstwa zakłada że, wyprodukowane nadwyżki energii będą skupowane po średniej cenie energii obowiązującej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale. Będzie to cena minimalna, za którą operatorzy muszą ją odkupić.

Jak tłumaczy ministerstwo, prawo do sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej będzie miało charakter bezterminowy i umożliwi uwzględnienie rzeczywistej wartości energii elektrycznej wprowadzanej do sieci przez prosumentów.

W poprzednim kwartale cena energii na rynku konkurencyjnym wynosi 256,22 zł/MWh. Gdy będziemy jednak chcieli kupić taką samą ilość energii, będziemy musieli prawdopodobnie zapłacić minimum dwukrotnie, a czasami trzykrotnie więcej. Średnia cena prądu dla gospodarstw domowych, z uwzględnieniem opłat dystrybucyjnych, wyniosła 537,4 zł/MWh. Jak widać cena zakupu energii będzie więc zdecydowanie wyższa niż cena sprzedaży nadwyżek prądu wyprodukowanych w instalacji fotowoltaicznej.

Ministerstwo nie zaprezentowało żadnych wyliczeń, ale z szacunków dostępnych w branżowych portalach internetowych wynika, że wprowadzone zmiany spowodują wzrost kosztów dla prosumentów o ponad 1.000 zł rocznie.

Likwidacja systemu opustów oznacza, że w okresach zmniejszonej produkcji energii z paneli fotowoltaicznych, czyli zimą, w pochmurne dni i w nocy konieczne będzie odkupienie energii po cenach rynkowych, a nie jak dotychczas odebranie wyprodukowanej nadwyżki.

Nowe narzędzia dla Prosumentów w związku z koniecznością kupowania energii

Projekt nowelizacji przewiduje także pozytywne zmiany dla konsumentów.

Według ministerstwa, proponowane mechanizmy oraz planowane wsparcie inwestycyjne będą umożliwiały zwiększenie wykorzystania energii na własne potrzeby w czasie bieżącym oraz jej rzeczywistego magazynowania.

Czytelna faktura, dostęp do porównywarki wszystkich ofert sprzedaży energii na rynku czy możliwość zmiany sprzedawcy energii w ciągu zaledwie 24 godzin – to tylko niektóre z korzystnych rozwiązań dla gospodarstw domowych.

Wprowadzenie porównywarki umożliwi osobom decydującym się na montaż paneli fotowoltaicznych po 1 kwietnia 2022r., poznanie najkorzystniejszych ofert sprzedaży energii elektrycznej.

Nowi prosumenci zyskają większą swobodę zawierania umów i wyboru konkurencyjnej oferty na sprzedaż energii, w tym dla tzw. agregatorów. Czyli firm handlujących energią. Zasady rozliczeń przedstawione w projekcie ustawy wskazują jedynie minimalny poziom ceny energii dla postumentów. Podpisując umowę z konkurencyjnym podmiotem będziemy mogli liczyć na wyższą kwotę za nasz prąd.

Prawo do sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej będzie miało charakter bezterminowy i umożliwi uwzględnienie rzeczywistej wartości energii elektrycznej wprowadzanej do sieci przez prosumentów.

Jednocześnie proponowane mechanizmy oraz planowane wsparcie inwestycyjne będą preferowały zwiększenie wykorzystania energii na własne potrzeby w czasie bieżącym oraz jej rzeczywistego magazynowania. W praktyce są to bardzo popularne u naszego zachodniego sąsiada instalacje fotowoltaiczne z magazynem energii.