Wykonujemy instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 6,5 kW

Wykonujemy instalacje fotowoltaiczne o mocy większej niż 6,5 kW uzgodnione pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej według nowego Prawa Budowlanego.

Banner reklamowy pt. Wykonujemy instalacje o mocy powyżej 6,5 kW według nowego prawa budowlanego

Nowelizacja ustawy Prawo Budowlane w art. 29 ust. 2 pkt. 16 wprowadza obowiązek uzgodnienia projektu mikroinstalacji fotowoltaicznej pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej jeśli moc zainstalowanych urządzeń wynosi ponad 6,5 kW.

Zatem w przypadku instalacji o mocy powyżej 6,5 kW konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Ustawa nakłada także obowiązek zawiadomienia, właściwych dla danej lokalizacji obiektu powiatowych, organów Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu wykonania instalacji fotowoltaicznej i planowanego przystąpienia do jej użytkowania.

Nadal nie jest wymagane pozwolenie na budowę.