Blog i aktualności

Fotowoltaika Katowice dofinansowanie 2021

Stolica województwa śląskiego oferuje możliwości dofinansowania instalacji fotowoltaicznych ze środków finansowych budżetu Miasta Katowice, w szczególności przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców wynikających z zanieczyszczenia środowiska.

Czytaj całość »

Ubezpieczenie fotowoltaiki

Czy warto ubezpieczyć mikroinstalację fotowoltaiczną? Instalacja fotowoltaiczna to inwestycja wieloletnia. Podczas eksploatacji może wystąpić wiele nieprzewidzianych zdarzeń, na skutek których może dojść do uszkodzenia instalacji.

Czytaj całość »