Bielsko-Biała dotacje do montażu instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła

Od dnia 7 września 2020r rusza projekt pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”.

Dofinansowanie będzie obejmować montaż instalacji odnawialnych źródeł energii OZE wytwarzających energię cieplną (pompy ciepła) i elektryczną (panele fotowoltaiczne) w domach jednorodzinnych i obiektach mieszkaniowych, należących do mieszkańców Miasta Bielska-Białej.

Projektem objęte są instalacje odnawialnych źródeł energii, takich jak:

  • dowolna pompa ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej bądź tylko ogrzewania,
  • pompa ciepła na potrzeby tylko ciepłej wody użytkowej,
  • kolektory słoneczne,
  • instalacje fotowoltaiczne / fotowoltaika.

W ramach projektu można otrzymać dofinansowanie do 95 proc. kosztów kwalifikowanych koniecznych do poniesienia na instalacje.

Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym i właściciel nieruchomości pokrywa we własnym zakresie.

Maksymalne kwoty dofinansowania:

  • 14 250 zł netto dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznej,
  • 9 500 zł netto na kolektory słoneczne,
  • 7 125 zł netto na pompę ciepła na potrzeby tylko ciepłej wody użytkowej,
  • 28 500 zł netto na dowolną pompę ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody, bądź tylko ogrzewania.

Koszty przekraczające podane wyżej limity będą pokrywane ze środków własnych mieszkańca.

Kwalifikacja do programu odbywa się na podstawie punktacji przyznawanej zgodnie z Regulaminem naboru oraz realizacji projektu.

Wniosek o dofinansowanie może złożyć każdy właściciel nieruchomości mieszkaniowej, także w trakcie budowy. W tym przypadku pod warunkiem jego zasiedlenia najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność.

Nabór zostanie zakończony 7 października 2020r. o godz. 18.00.

Program realizuje Miasto Bielsko-Biała.

Komunikaty dotyczące projektu można śledzić na stronie www.miastodobrejenergii.pl