Mój Prąd 3.0 – zapowiadane ogłoszenie zasad dofinansowania w 2021 r.

WOW‼️⚡ To już za kilka dni‼️

Zgodnie z zapowiedziami Ministra klimatu i środowiska, Pana Michał Kurtyki sprzed kilku miesięcy, w lipcu powinniśmy poznać szczegóły programu Mój Prąd 3.0

Przypomnijmy jakie były zapowiedzi.

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka ogłosił zmiany w programie Mój Prąd 3.0 do którego nabór wniosków planowany jest w okresie od 1 lipca do 20 grudnia 2021 r.

  • Program „Mój Prąd” będzie finansowany ze środków unijnych.
  • Wnioskodawcy, którzy zakupili instalację przed ogłoszeniem naboru – ale po 31.01.2020 r. – będą mogli skorzystać z dofinansowania po spełnieniu innych warunków określonych w programie. Oznacza to, że osoby które wykonały instalacje w czasie pomiędzy kolejnymi edycjami programu Mój Prąd, także będą mogły otrzymać dofinansowanie.
  • Finansowane będą projekty zakończone i podłączone do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego).
  • Przedział mocy instalacji 2-10 kW w trzeciej edycji programu będzie utrzymany.
  • Trwają jeszcze prace koncepcyjne Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW nad poziomem dofinansowania oraz zakresem rzeczowym inwestycji dofinansowywanych w ramach nowej odsłony programu wraz z uwzględnieniem możliwości rozszerzenia dotychczasowego zakresu programu o następujące elementy: punkty ładowania (ładowarki) do samochodów elektrycznych, inteligentne system zarządzania energią w domu oraz magazyny ciepła/chłodu.
  • Dofinansowanie z „Mojego Prądu” trafi do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Osoby te będą mogły skorzystać z dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i/lub dodatkowe elementy służące autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej.
  • Jeśli środki z programu nie zostaną zużyte do dnia 20 grudnia 2021 r., istnieje możliwość przedłużenia programu. W przypadku wcześniejszego wyczerpania dostępnych funduszy, program zostanie zakończony przed terminem.

Szczegóły na stronie https://nfosigw.gov.pl/